Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

Proiect: "Ora de chimie online" - Obiectiv: Descrierea unei ore de chimie online - Locul actiunii: Undeva pe web. - Informatiile publicate sunt gratuite pentru toti cei care sunt dornici sa invete sau sa-si consolideze cunostiintele de chimie. De asemenea, pe baza informatiilor prezentate aici, se pot crea referate si lucrari didactice, utile elevilor.

 

 
 
 
 
 Meniu rapid  Portalul e-scoala | CAMPUS ASLS | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 

 

 

Inapoi la cuprins

Despre Etena (etilena)

   Etena este prima hidrocarbură din seria  hidrocarburilor aciclice nesaturate.

  În molecula etenei, cei doi atomi de carbon sunt uniți între ei prin două legături, care au însă energii diferite, deoarece una dintre ele se poate rupe mult mai ușor decât cealaltă. Una din legăturile dintre atomii de carbon este o legătură covalentă obișnuită, iar cealaltă, o legătură mai puțin puternică. Schema structurii spațiale a etenei poate fi reprezentată ca in următoarea figură.

 

   H

H

    H

H

C

C

Figura 1. Schema structurii spațiale a moleculei de etenă

 

                                               

                                                                                                                          

Preparare. Dintre metodele de preparare a etenei, cele mai importante sunt: 1. Destinderea alcoolului etilic în prezența acidului sulfuric (catalizator):

a)     CH3 ¾ CH2 ¾ O H + HO  ¾ SO3H®CH3 ¾ CH2 ¾ SO3H + H2O

                 alcool etilic             acid sulfuric                  sulfat acid de etil

b)     CH3 ¾ CH2 ¾ O ¾ SO3H®CH2 = CH2 + H2SO4

                                                                 Etilena

            Această reacție se efectuează, de obicei, prin încălzirea alcoolului în prezența substanțelor deshidratate, cum este acidul sulfuric concentrat sau anhidrida fosforică, la temperatura de 100-200oC.

2.      Dehidrogenarea hidrocarburilor aciclice saturate, la 500-600oC,în prezența de catalizatori, mai ales Cr2O3. Din etan se obține etenă:

 

CH3 ¾ CH3 ® CH2 = CH2 + H2

 

Etena se poate obține trecând un amestec de oxid de carbon și hidrogen peste un catalizator de nichel paladiu, depus pe cocs1 la temperatura de 100oC:

 

2CO + 4H2 ® C2H4 + 2H2O

 

            În țara noastră, datorită zăcămintelor de metan, se pot obține în condiții economice mari cantități de oxid de carbon și de hidrogen din metan, care se pot întrebuința la sinteza industrială a hidrocarburilor olefinice, care sunt materii prime prețioase pentru industria de sinteză organică.

            În industrie, materia primă pentru obținerea etenei o constituie gazele rezultate la cracarea termică sau catalitică a fracțiunilor de țiței. Etena se separă din aceste gaze prin absorbție selectivă pe cărbune activ, urmată de desorbția fracționară. Prin procedeul cracării, etena se fabrică la marile rafinărilei de țiței.           

            Proprietăți fizice. Etena este un gaz incolor, cu miros slab eterat, insolubil în apă, dar foarte solubil în alcool. Are densitatea puțin mai mică decât aerul.

 

            Proprietăți chimice. Dubla legătură dintre cei doi atomi de carbon ai etenei are rolul unei grupe funcționale care imprimă anumite proprietăți chimice hidrocarburii respective.

            Etena, ca toate hidrocarburile olefinice, dă trei feluri de reacții: de adiție, de oxidare și de polimerizare.

1.      Reacții de adiție:

a) Adiția hidrogenului. Prin adiția hidrogenului la dubla legătură se obține hidrocarbura saturată corespunzătoare. Astfel, din etenă se obține etan:

 

CH2 = CH2 + H2 ® C2H6  

                               Etenă                        etan

            Reacția are loc prin tratarea etenei cu hidrogen molecular gazos, în prezența unui catalizator metalic, de exemplu nichel redus, la temperatura de 150+200oC.

            Adiția hidrogenului la moleculele substanțelor organice nesaturate are multe aplicații în industrie, fiind folosită și la transformarea grăsimilor lichide în grăsimi solide.

                        b) Adiția halogenilor. Prin adiția halogenilor la legătura dublă a etenei se formează derivați dihalogenați ai hidrocarburii saturate, în care cei doi atomi de halogen sunt legați doi atomi de carbon vecini. Dintre halogeni, cel mai ușor se adiționează clorul, iar cel mai greu, iodul. De exemplu, prin adiția bromului la etenă se obține 1,2-dibrom-etan:

 

                        CH2 = CH2 + Br2 ® CH2Br ¾ CH2Br

 

            Reacția de adiție a bromului servește în chimia analitică pentru identificare dublei legături.

 

                        c) Adiția apei. Sub acțiunea catalizatorilor acizi, etena adiționează apă și formează alcool etilic, conform reacției:

                                                           

                CH2 = CH2 + HOH ® CH3 ¾ CH2OH

                       etenă                                  alcool etilic

            Această reacție se folosește în industrie pentru obținerea sintetică a alcoolului etilic (procedeul Butlerov).

 

                        d) Adiția hidracizilor (acizilor halogenați). Prin adiția hidracizilor la dubla legătură se formează derivați monohalogenați ai hidrocarburilor saturate. Dintre acizii halogenați, cel mai ușor adiționează acidul clorhidric, iar cel mai greu, acidul iodhidric:

 

            CH2 = CH2 + HCl ® CH3 ¾ CH2Cl

                   Etenă                           clorură de etil

 

2. Reacții de oxidare. Sub acțiunea permanganatului de potasiu în soluție apoasă diluată, neutră sau alcalină, din etenă se obține glicol (alcool dihidroxilic).

 Prin oxidarea energică a etenei cu permanganat de potasiu se obține acid oxalic:

 

            CH2 = CH2 + 5/2 O2 ® COOH ¾ COOH + H2O

                 Etenă                                     acid oxalic

  

și soluția se decolorează.  

            Etena, în amestec cu aerul, arde dând bioxid de carbon și apă.

 

3. Reacții de polimerizare. Moleculele etenei și ale altor combinații nesaturate au proprietatea de a se uni între ele prin intermediul dublelor legături și de a forma molecule mai mari. După cum s-a arătat, procesul de legare a mai multor molecule identice care duce la formarea unei molecule mari se numește polimerizare. Moleculele eteneI se polimerizează. Astfel, etena încălzită la 200oC și comprimată la 1000 at trece în polietilenă (polietenă), conform ecuației:

 

nCH2 = CH2 ® [ ¾ CH2 ¾ CH2 ¾ ]n

 

Polimerizarea etenei poate fi realizată la presiuni joase, și chiar la presiunea atmosferică, pe baza unui procedeu pus la punct la noi în țară de C.D. Nenițescu.

Întrebuințări. Etena este întrebuințată ca materie primă în industria chimică de sinteză pentru obținerea alcoolului etilic, a cauciucului sintetic, a materialelor plastice, a unor dizolvanți etc. (vezi schema următoare).

 

 

Combustibil

Etenă

Polietilenă

Coacerea artificială a fructelor

Alcool etilic

Diclor-etan

Eter etilic

Etilen-glicol

Exploziv

Dizolvant

Dizolvant organic

Narcotic

Lichid antigel

Cauciuc sintetic

 

 

 Sub acțiunea etenei, adăugată în atmosfera din sere, în cantități mici, lămâile și pătlăgelele roșii se coc mai repede.

  

Bibliografie:

1.    Nenițescu, C.D.: ”Chimie Organică”, vol.1, ediția a VII-a, EDP, București, 1973.

2.     Rișavi, I., Ionescu, I.: „Chimie și Probleme Chimie”, ET, București, 1971.  

Autor:

Traian Buzatu 


1 Produs solid obținut din cărbunele de pământ, prin încălzirea lui la o temperatură de peste 1000oC, în absența oxigenului; se întrebuințează în industria chimică și în metalurgie.

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania