Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

 Bine ati venit in sectiunea dedicata limbii si literaturii germane. In aceasta sectiune veti avea posibilitatea sa descoperiti multe lucruri utile care speram sa va ajute la cursuri. Willkommen bei ScoalaOnline!

 

 
 
 
 
 + Click:  Grupuri | Newsletter | Portal | Ziare,Radio/TV | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 

Zuruck zum index

Gesellschaft der Germanisten Rumäniens (GGR) - www.ggr.ro

 


MITTEILUNGEN DER

“GESELLSCHAFT DER GERMANISTEN RUMÄNIENS”

 III. LANDESKONFERENZ DER “GESELLSCHAFT DER GERMANISTEN RUMÄNIENS”, Bukarest, 15. April 2000


Nach mehreren Versuchen, satzungsgemäß die III. Landeskonferenz der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens einzuberufen, war es am 15. April endlich soweit, daß KollegInnen aus allen 10 GGR-Zweigstellen in Rumänien nach Bukarest kommen konnten. Die Tagesordnung der Konferenz lautete:


1. Tätigeitsbericht des Komitees der GGR für die Zeit vom Juni 1995 bis April 2000
2. Vorschläge für künftige Aktivitäten der GGR
3. Bericht über die Finanzlage der GGR
4. Diskussion
5. Allfälliges (einschließlich des Stands der Vorbereitungen auf den V. Kongreß der Germanisten Rumäniens in Iași/Jassy).


Diese Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. Zu den von Prof. Dr. George Guțu sowie von der Prüferin Lekt. Dr. Lora Constantinescu vorgelegten Berichten wurde sachlich und konstruktiv diskutiert, wobei wichtige Vorschläge zur Verbesserung der Tätigkeit der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens, der einzelnen Zweigstellen unterbreitet worden sind.


Beide Berichte wurden dann einstimmig angenommen, wobei das alte Komitee hiermit entlastet wurde.
Es wurde dann das Wahlverfahren laut Pkt. 5 der Tagesordnung eingeleitet. Für das Amt des Präsidenten der GGR wurde erneut Prof. Dr. George Guțu vorgeschlagen, dessen hervorragender Einsatz für die Festigung und für die Zunahme des Ansehens der GGR im In- und Ausland besonders hervorgehoben wurde. Als Vizpräsidentinnen der GGR wurden Prof. Dr. Elena Viorel (Cluj/Klausenburg) und Prof. Dr. Doina Sandu (București/Bukarest) vorgeschlagen, während Prof. Dr. Speranța Stănescu für das Amt des Sekretärs der GGR und Doz. Dr. Ioan Lăzărescu für jenes des Schatzmeisters nominiert wurden.


Die Wahlabstimmung ergab folgende Zusammensetzung des neuen Landeskomitees der GGR:


1. George Guțu – Präsident
2. Elena Viorel – Vizepräsidentin
3. Doina Sandu – Vizepräsidentin
4. Speranța Stănescu – Sekretärin
5. Ioan Lăzărescu – Schatzmeister
6. Elisabeta Barbu – Mitglied
7. Laura-Beatrice Petrescu – Mitglied
8. Astrid Agache – Mitglied
9. Horst Schuller – Mitglied
10. Peter Kottler – Mitglied
11. Valentin Todescu – Mitglied
12. Maria Muscan – Mitglied
13. Ana Stan – Mitglied
14. Rose-Marie Stein – Mitglied
15. Eine freie Stelle für Cluj/Klausenburg

Zur Kassenprüferin wurde erneut Lekt. Dr. Lora Constantinescu gewählt.
In einigen Zweigstellen werden die Versammlungen nachgeholt, wobei dort neue LeiterInnen gewählt werden sollen, die dann automatisch ins Komitee einrücken.
Eine ausführliche Berichterstattung von der III. Landeskonferenz bringen wir im nächsten Heft der ZGR sowie über unsere Web-Seite.


*
* *


11. ZWEIGSTELLE DER GGR IN ORADEA/GROSSWARDEIN GEGRÜNDET


Laut Mitteilung einer Intiativgruppe von GermanistInnen und DeutschlehrerInnen aus Oradea/ Großwardein wurde dort am 5.04.2000 die Zweigstelle der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens gegründet. Zum Leiter der Großwardeiner Zweigstelle der GGR wurde einstimmig Universitätslektor Alexandru Țenchea gewählt.
Zu den Gründungsmitgliedern gehören Adriana Pârcălab, Csilla Szabó, Magdalena Stark, Andrea Benedek, Andrea Hamburg, Veronica Bucium.
Das Komitee der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens begrüßt die Intiative unserer KollegInnen aus dem Nord-Westen des Landes und bekundet seine volle Unterstützung bei der Erfüllung ihrer und unserer germanistischen Aufgaben im Sinne der Satzungen unseres Fachverbandes.*
* *


FORSCHUNGSBRIEF AUS KLAUSENBURG / CLUJ: STEPHAN LUDWIG ROTH : Prima și ultima scrisoare

 


“Brevis libellus” îi spuneau romanii scrisorii, adică “scurtă cărticică”, cuvânt din care provine și germanul “Brief”, desigur, prin eliminarea celei de a doua părți și prin supunerea primei la regulile fonetice care au condus la formarea limbii germane moderne.


Scrisorile își au importanța lor incontestabilă în istoria culturii universale. Nu este acum și aici momentul de a pomeni “cariera” pe care au făcut-o de-a lungul timpurilor. Ne vom mărgini doar la a spune că și cel mai cunoscut roman al lui Johann Wolfgang von Goethe este unul epistolar :”Suferințele tânărului Werther”. Nu ne vom opri nici asupra faptului că a scrie scrisori pare facil doar celor neinițiați, epistolele acestora fiind tocmai din această cauză atât de greu de descifrat și înțeles.


Excludem, din capul locului, din observațiile noastre, scrisorile de dragoste. Acestea au fost, sunt și vor fi mereu la bunul plac al celui care le scrie și nu se supun nici unei reguli.
Corespondența, destinată inițial segmentului strict privat, a căpătat de-a lungul veacurilor valențe nebănuite, așa că formulări ca “scrisoare deschisă”, “corespondență comercială, diplomatică etc.” sunt la îndemâna și pe înțelesul oricui.


Totuși, fiecare epocă și-a elaborat un anumit stil epistolar, impunând și unele reguli care trebuiau respectate, desigur, la un anumit nivel de instrucție. Poate că cel mai conservator este stilul diplomației. Cel care are ocazia de a citi, fie și doar o notă verbală, rămâne uimit de multitudinea de fraze introductive și finale, moștenite din vremuri de mult apuse, dar păstrate cu încăpățânare, deși nici unul dintre destinatari nu se mai ostenește să le citească, parcurgându-le superficial sau chiar făcând abstracție de ele. Dar ele denotă vechime, stabilitate și distincție, iar cel care le-a “sărit” la primirea corespondenței, le va folosi la redactarea ei.


Secolul al XIX-lea a impus un stil epistolar hipebolizant, cu multe citate din Biblie, adesea prelucrate și/sau interpretate la modul personal și după cerințele momentului, intențiile celui care scria și persoana căreia îi era adresată scrisoarea. Existau reguli de la care, totuși, nu se abătea nimeni : o introducere generalizatoare, o scurtă expunere a motivului care produce respectiva scrisoare, o tratare (cât mai patetică) a conținutului și o încheiere pe măsură.


Stephan Ludwig Roth provine dintr-o familie săsească intelectuală, are o educație solidă, care corespunde tuturor exigențelor epocii respective și, în ceea ce privește stilul epistolar, nu se abate de la tonul dominant pe atunci.
În cele ce urmează ne ocupăm doar de prima lui scrisoare cunoscută, adresată familiei (mama, tata și cele două surori), precum și de ultima, scrisă în cele trei ore de la pronunțarea sentinței de condamnare la moarte prin împușcare (pe Cetățuia din Cluj) și ducerea la îndeplinire a acesteia.


Stephan Ludwig Roth nu face, cum pomeneam deja, excepție de la stilul epistolar al secolului al XIX-lea. Cităm câteva fragmente din scrisoarea expediată de la Iferten și datată 24 noiembrie 1818 :
“Buzele mi se deschid, căci pieptu-mi nu poate cuprinde șuvoiul sentimentelor”;


“Da, mamă, copilul pe care l-ai purtat sub inimă, îți dăruiește astăzi inima lui plină de iubire și recunoștință”;
“Mâinile mele, pe care mi le-ai împreunat spre rugă, se ridică spre cer, aducând dulcele nume de mamă în fața lui Dumnezeu; acestui nume îi sunt recunoscator, îl ridic în slăvi și mă rog pentru viața ta”;


“Ce-aș putea să-ți dau sau să-ți făgăduiesc pentru nopțile nedormite, pentru sacrificiile zilnice?”;
“... cum aș putea găsi cuvinte pentru a încropi chiar și un jalnic cuvânt de mulțumire ?”;


“Cât de sărac sunt, mamă, mamă, pentru a te putea răsplăti ... Ce fel de merite am avut ca să mă ții în brațe și ce fel de merite am acum pentru ca tu să reverși asupra mea atâtea îndurări ?”.


Totuși, vom remarca o desăvârșită sinceritate în exprimarea sentimentelor, chiar dacă limbajul pare cititorului de astăzi oarecum exaltat. Un om cu o asemenea dragoste de familie iubește, de fapt, întrega omenire, punând-o și sub semnul iubirii de Dumnezeu. Care, la rândul său, l-a creat pe om din iubire, și tot din iubire a îngăduit ca Fiul lui cel mai iubit să fie răstignit pentru a-i salva pe oameni.


Și mai adăugăm o nuanță specială: tot mereu apar perechi de cuvinte, care-l individualizează pe expeditor : tu (mama) și binele, tu (mama) și virtutea, puterea și gândul bun, iubirea și credința. Cităm din aceeași scrisoare:
“Dacă ți-aș putea arăta cât de nespus de dragă îmi ești, cât de legată mi-e viața de a ta și că doar acel viitor mi se pare luminos, în care voi putea păși alături de tine și de virtute”;


“Să-mi fie răsplată sănătatea ta, dragostea ta, mulțumirea ta. Dumnezeu îmi va da putere și gând bun. Căci el este puternic în cei slabi și și-a început gloria prin copii. El, Atotputernicul, mă va face toiagul bătrâneții tale și așternutul liniștii tale”;


“Știu ce fel de mamă și tată am. Pe voi doi v-am ferecat în inima mea; să fiu legat de voi prin firul de aur al iubirii și al credinței”;


“... aș muri pentru voi, așa cum voi ați muri pentru mine. Dacă este voia lui Dumnezeu, aș împleti în viața voastră bucuria; sunt flori din grădina dragostei și a credinței mele. Raza grijii voastre a făcut ca ele să înflorească. Ele vă aparțin. În această privință sunt bogat. Vreau să vi le presar în cale întreaga mea viață. Deschideți brațele și lasați-mă să cad la pieptul vostru. Pieptul tatălui lângă cel al fiului, pieptul fiului lângă cel al tatălui. Lumea este săracă în bucurii, dar cine are tată și mamă este mai bogat decât un rege”.


Din acest ultim citat rezultă că Roth, deși la o vârstă tânără, poseda deja convingeri morale de-o rară frumusețe. Iar citatul următor, în care i se adresează uneia dintre surori, ne convinge, dacă mai era nevoie, că doar valorile morale au însemnătate pentru el:


“Dar înarmează-te împotriva lumii și a ceea ce va să vină. Căci ești adesea înghimpat până apuci să culegi un trandafir. După felul bogațiilor pe care le posedăm, soarta ne poate lua totul sau nimic. Virtutea nu poate fi arsă de nici un foc, iar sufletul curat nu poate fi luat de nici o apă. Strânge asemenea comori”.
Pasajul final al acestei scrisori se constituie într-o premoniție, căci scrie “înlăcrimat” despre moartea cumnatului său și dorește să fie tatăl copiilor surorii rămase văduvă:


“Ah, cele mai cumplite dureri nu l-au împiedicat să se gândească la tine și la copiii tăi. Această ultimă amintire mă doboară, scriu înlăcrimat despre ea, dar nu mi-e rușine da lacrimi, căci ele curg pentru cel mai nobil om. Aici, suflet curat, în acest moment festiv, îți aduc un omagiu prin promisiunea mea: vreau să fiu tatăl copiilor tăi”.
Din ultima scrisoare, pe care o considerăm nu doar un testament, ci și o mărturie despre aceea ce a fost mereu Stephan Ludwig Roth, vom vedea că despre propria-i moarte nu scrie “cu lacrimi”, nici măcar cu resemnare, ci cu acea atitudine curajoasă în fața ei și a sorții care i-a fost caracteristică. Și cu nesfârșită dragoste față de oameni. Așa că nu ne putem opri admirația în fața unui om care, având 8 copii, a considerat că e de datoria lui să mai ia unul în grijă, chiar dacă, prin naștere, aparținea tocmai nației care-l trimitea atât de pe nedrept la moarte. Cităm din scrisoarea din 25 decembrie 1848:


“... în pădurea de lânga Moșna a fost găsit un copil nou-născut, pe care l-am luat în grija mea. Îl abandonase o unguroaică aflată pe drumul bejeniei. Bietul copil a zăcut toată noaptea în pădure; doar dimineața mi l-au adus străjile, care-l auziseră scâncind încă din timpul nopții. Trăiește și este un copil al Domnului. Mi-a fost adus în momentul în care trebuia să plec la Comisia Pacificatoare din Sibiu. A fost botezat în absența mea. Copilul, o fetiță negricioasă, a fost luat spre îngrijire de o săsoaică săracă (pe care o plătesc eu pentru această sarcină -n.n.). Ar fi posibil ca tatăl copilului să mă omoare pe mine, ca sas, dacă m-ar prinde, fără să știe ca l-ar ucide pe binefăcătorul fiicei sale. Am dispus să se facă cercetări în legatură cu mama și tatăl copilului, dar aceștia nu s-au prezentat. Ce mai contează astăzi un copil ? Lumea se obișnuiește cu moartea și cu uciderea. Așa că o să ajungem să se ridice doar din umeri când se va auzi de nenumăratele omoruri. Omul este un animal al obișnuinței ...”


Ultima scrisoare : Cluj, 11 mai 1849 se abate flagrant de la stilul epistolar frecvent în epocă. Desigur, ea poate fi socotită și ca testament. Dar, pe lângă grija, firească, pentru copiii săi, care rămâneau orfani de amândoi părinții, sentimentele sale sunt exprimate dincolo de rigorile unui stil epistolar. Și ele conțin cam tot ceea ce ar trebui să fie cuprins în sufletul unui om nobil, generos, altruist, cu nemărginită dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni, inclusiv față de dușmanii lui care-l trimit la moarte :


“Dragi copii, tocmai am fost condamnat la moarte, și peste 3 ore sentința va fi dusă la îndeplinire. Dacă mă doare ceva, atunci este gândul la voi, care sunteți orfani de mamă, iar acum vă pierdeți și tatăl. Nu mă pot împotrivi acestei forțe care mă duce la tăiere, ci mă las în voia sorții și în cea a Judecății lui Dumnezeu, la care-mi vor fi numărate și firele de păr”;


“Fiți ascultători în fața lui Dumnezeu și respectuoși cu oricine, pentru ca să vă meargă bine sau, cel puțin, să meritați aceasta”;


“Copilul ungur pe care l-am luat în grijă doresc să fie întreținut și pe mai departe. Doar părinții lui, dacă l-ar cere, au asupra lui mai multe drepturi decât mine. Oricum, în această lume, eu nu mai am nici un drept”;
“Cu națiunea mea am avut gânduri bune, fără să fi avut gănduri rele cu alte națiuni ... Aceasta este vina care-mi aduce moartea. Nu-mi dau seama să fi săvârșit vreo infracțiune. Se poate să fi făcut greșeli, dar, oricum, nu nedreptăți ...”;


“Timpul grăbește. Nu știu dacă trupul meu bolnav va putea purta cu cinste voința mea. Pe toți pe care i-am jignit îi rog din inimă să mă ierte. Eu, din parte-mi, plec din lume fără ură și-l rog pe Dumnezeu să-i ierte pe dușmanii mei. Conștiința mea bună îmi va aduce mângâiere pe ultimul drum. Dumnezeu să se îndure spre mine, să mă ducă la lumină, căci am fost în întuneric, și să facă din acele pregătiri pe care le observ în jurul meu o jertfă pentru ceea ce eu am greșit în existența mea de muritor. Să fie cum s-a hotărât - în numele Domnului.


Cluj, la 11 mai 1849
St. L. Roth
Preot evanghelic în Moșna

Ulterior mai trebuie să adaug că n-am fost nici în viață și nici în moarte un dușman al națiunii ungare. Să mă creadă ungurii, așa cum îl crezi pe un muribund, pe cuvânt, în clipa în care nu mai există nici un fel de fățărnicie.
Idem et supra”


Așa a gândit și a scris Stephan Ludwig Roth cu câteva clipe înaintea execuției. A vorbit și și-a salvat sufletul încă o dată, deși el era de mult așezat de-a dreapta Tatălui.
Ultima epistolă a lui Stephan Ludwig Roth este un “atac” asupra stilului epistolar din epoca în care a trăit. Dar ea este și un “atac” asupra noastră, încercând să ne facă mai dăruiți de Dumnezeu.


Petru Forna


*
* *


RADIO RUMÄNIEN INTERNATIONAL ÜBER UNSERE GGR


Die meisten Redakteure und sonstige Mitarbeiter des deutschsprachigen Dienstes von RRI, d.h. jene Leute, die Sie, meine Damen und Herren, hinter den Stimmen, die aus Ihren Lautsprechern ertönen, vermuten, sind Absolventen verschiedener Promotionen der Bukarester Germanistik. Daher wollen wir nur einige Informationen über das Fach Germanistik an den Hochschulen in Rumänien bringen.


Im April vergangenen Jahres ist in Bonn im Verlag des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) ein Verzeichnis der Hochschullehrer/Innen erschienen, die verschiedene Fächer der Germanistik an den Hochschulen in Rumänien unterrichten. Zur Zeit wird Germanistik landesweit angeboten, und zwar nicht nur in den alten, traditionsreichen Universitätsstädten Bukarest, Iași/ Jassy und Cluj/Klausenburg, sondern auch in weiteren Universitätsstädten wie Temeswar, Sibiu/Her-mannstadt und Craiova. Im Zuge der Gründung von neuen Universitäten, nach der Wende von 1989, wurden auch in Brașov/Kronstadt, Constanța, Oradea/Großwardein und Alba Iulia/Karlsburg Germanistiklehrstühle eingerichtet. Die in Rumänien geltenden wissenschaftlichen Grade sind: Hilfsassistent, Assistent, Lektor, Dozent und ordentlicher Professor. Die akademischen lauten: Magister und Doktor.
Was hat sich jedoch der DAAD mit dem erwähnten Verzeichnis vorgenommen? Wir zitieren aus dem Vorwort:
Mit diesem Band legt der DAAD erstmals ein Verzeichnis von Hochschul-lehrerinnen und Hochschullehrern der Germanistik in Rumänien vor. Damit sollen Studierende und Wissenschaftler als auch andere interessierte Personen und Institutionen die Möglichkeit erhalten, sich über Lehre und Forschung auf dem Gebiet der deutschen Sprache, Literatur und Landeskunde an Hochschulen in diesem Land zu informieren. Diese Broschüre soll aber nicht nur einen Zweck als Nachschlagewerk erfüllen, sondern vor allem dazu anregen, gegenseitige Kontakte zu intensivieren oder überhaupt erst herzustellen: untereinander in Rumänien, von und nach Deutschland und natürlich weltweit über alle Grenzen hinaus.


Es ist leider wahr, daß vor allem in den letzten Jahren des Ceaușescu-Regimes die Germanistik Rumäniens kaum oder nur noch ideologisch “erlaubte” Kontakte zum Ausland pflegen durfte, sehr zum Nachteil der Fortentwicklung und der gegenseitigen Kenntnis. Prof. Dr. George Guțu, ordentlicher Professor für deutsche Literaturgeschichte an der Bukarester Germanistikfakultät und Vorsitzender der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens (GGR), die am Herausgeben des Verzeichnisses mitgewirkt hat, schreibt in einer Einleitung über neue Umstände im optimistischen Ton:


Wenn im FACHDIENST GERMANISTIK /…/ von einer “erstaunlichen Aktivität” der Germanisten in Rumänien gesprochen werden konnte, so rechtfertigte sich diese Feststellung durch eine Reihe von bedeutenden Momenten in unserem germanistischen Leben (Kongreß, wissenschaftliche Tagungen, Fachpublikationen etc.), das nach der historischen Wende 1989 durch die Gründung der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens kräftige Wiederbelebungszeichen von sich zu geben vermochte. Das vorliegende Verzeichnis soll die Germanistik Rumäniens in den landes- und weltweiten Kreislauf fachlicher, nicht zuletzt auch menschlicher Kontakte noch effektiver mit einbeziehen. /…/ Der Band gibt Einblick in die Struktur der aktuellen germanistischen Ausbildung und zeigt deutlich die – willkommene, wenn auch ein klein wenig umstandsbedingte – Verjüngung der Lehrerbeauftragten sowie den Mangel an Deutschlehrern in Rumänien. In die jungen KollegInnen setzen wir alle unsere Hoffnung darauf, daß die Germanistik in Rumänien entschiedener und kreativer an die großen Traditionen anknüpfen möge.


Reiner Wilhelm, Rdakteur RRI*
* *


BRIEF AUS TORONTO (KANADA): Die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht bei Ryerson Theatre SchoolVon 24. November bis 4. Dezember stellte die Ryerson Theatre School in Toronto einem begeisterten Theaterpublikum die unter der Leitung des berühmten Regiseurs Michael Shamata inszenierte Dreigroschenoper vor. Von Anfang an wirkte das bis ins letzte Detail meisterhaft ausgearbeitete Stück durch und durch überwältigend.
Die musikalische Gestaltung der Aufführung wurde von David E. Walden gezeichnet, und die choregraphische von Mark Christmann. Ein vorzüglich synchronisiertes dramatisches Wirkungsgefüge von Einzel- und

 Kollektivbewegungen überschwemmte den Blick der Zuschauer, und die elektrisiernde Interpretation der Songs zeugte ebenfalls von der vielseitigen schauspielerischen Berufung der Studenten der Ryerson Theatre School.
Im Jahre 1728 wurde John Gays Beggar’s Opera zum ersten Mal aufgeführt. Das packende Theaterstück stellte mit bildhafter Eindringlichkeit Londons Ärmste von den Ärmsten in den Vordergrund der Betrachtungen. 200 Jahre später kam Brechts Dreigroschenoper auf die Bühne. Seine dramatisierende Radiographie des modernen Menschen geht durchs ganze Jahrhundert. Jedes einzelne Wort hat seine Aktualität bis auf den heutigen Tag bewahrt. Kurt Weills Musik ließ die von Marc Blitzstein geschriebene englische Fassung weltweit erklingen. Gerade im “Dickicht” von Toronto, wo die Leute gerne weniger Steuer zahlen und mehr Ausgestoßene sterben lassen, wo die Lizenz wichtiger ist als die Essenz, gewinnen Brechts Verse an Gültigkeit: “Zuerst kommt das Fressen, und dann kommt die Moral.”


Die fesselnde Entäußerung der auf der magischen Bühne in Abrams Studio mit klangvoll abgestimmter Anschaulichkeit geschöpften künstlerischen Begabung belebte den großzügigen Text anhand der dementsprechend vorbildlichen Inszenierung und ließ auch vielerorts einleuchtende Bedeutungen der Stunde mitschwingen.
“Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist der Überfall einer Bank gegen die Gründung einer Bank? Was ist die Ermordung eines Menschen gegen die Anstellung eines Menschen?”
Worte, die in der nordamerikanischen Wirklichkeit immer gut ankommen. Jenseits leerer Phrasen des Alltags entwirft das Brechtsche Verständnis von Mensch und Theater ein unmitelbares Spiegelbild der Verfremdung in der pervertierenden Gesellschaft der Großstadt.“Denn wovon lebt der Mensch? Indem er stündlich
Den Menschen peinigt, auszieht, anfällt, abwürgt
/und frißt.
Nur dadurch lebt der Mensch, daß er so gründlich
Vergessen kann, daß er ein Mensch doch ist.
Der Mensch lebt durch den Kopf
Der Kopf reicht ihm nicht aus
Versuch es nur, von deinem Kopf
Lebt höchstens eine Laus.
Denn für dieses Leben
Ist der Mensch nicht schlau genug.
Niemals merkt er eben Allen Lug und Trug.”
 


Die Anspielungen auf gegenwärtige sozial-politische und wirtschaftliche Befunde in Toronto wirkten keineswegs gekünstelt, sondern ungezwungen werkimanent und wirklichkeitsbezogen. Daß die Reaktion des Publikums auf das folgerichtig und schlagfertig dargestellte Gesamtkonzept des Musikals nicht ausblieb, ist nicht zuletzt auf die vortreffliche Dynamik von Bewegung und Tonalität zurückzuführen.
Das Theatererlebnis im Herzen Torontos sprengt den Rahmen der dramatischen Unterhaltung. Wenn die Aufführung vorbei ist, geht es wieder zurück in die andere Bühnenwelt. Die Gerrard Street entlang, dann rechts an der Yonge Street abbiegen: Ein Bettler liegt auf der Straße, wie gewöhnlich wird er dort die ganze Nacht verbringen. Ob er nur schläft oder bereits erfroren ist, geht uns nicht an.

“Wir wären gut, anstatt so roh,
Doch die Verhältnisse, die sind nicht so.”

Vasile V. Poenaru


*
* *


ZU GAST AM INSTITUT FÜR AUSLANDSGERMANISTIK / DaF DER FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT IN JENA


Vom 12. 1. bis 7. 2. 1998 fand am Institut für Auslandsgermanistik/DaF der Jenaer Universität ein Fortbildungskurs für Lehrende an Universitäten und Hochschulen mittel- und osteuropäischer Länder in Germanistik und Deutsch als Fremdsprache statt. Der Im Auftrag des DAAD veranstaltete Kurs verlief unter dem Motto “Deutsch als Fremdsprache – Verständigung und kulturelle Kontakte durch Sprache” und wurde von Frau Regina Werner geleitet, deren Engagement und Kompetenz allgemein geschätzt wurden.


Die aus 14 Ländern stammenden Teilnehmer hatten Gelegenheit, ihre Kenntnisse über neue Entwicklungen in Sprache, Literatur, Methodik/Didaktik Deutsch als Fremdsprache, Sprachlehr- und lernforschung zu vertiefen, Landeskunde vor Ort zu betreiben und Kontakte zu deutschen und ausländischen Kollegen zu knüpfen. Daß das Wintersemester voll im Gange war und daß der Kurs eigentlich eine zusätzliche Arbeitsbelastung für die Lehrkräfte bedeutete, sah man den Vortragenden gar nicht an. Großzügig ließen sie uns auch an ihrer wissenschaftlichen Forschung teilhaben, indem sie über ihre neuesten Forschungs-themen vor uns sprachen und uns mit ihren Forschungsergebnissen und deren Umsetzung in der studentischen Ausbildung vertraut machten.
Der nach der Wende aufgebaute Magisterstudiengang DaF profilierte sich schnell zu einer begehrten, konkurrenzfähigen Ausbildungsstätte junger Auslands-germanisten. Die Magisterstudenten studieren im Hauptfach Auslandsgermanistik und dazu zwei obligatorische Nebenfächer (eine Fremdsprache oder ein ganz neues Fach – interkulturelle Wirtschaftskommumnikation IWK); als eine dieser Fremdsprachen steht auch Rumänisch zur Auswahl.


Die Zahl der Magisterstudenten beträgt zur Zeit etwa 275, davon 39 ausländische Studenten. Außerdem gibt es für Studenten aus dem Ausland die Möglichkeit, ein Teilzeitstudium zu absolvieren und sich Leistungs- oder Teilnahmescheine geben zu lassen. Für Absolventen anderer Studienrichtungen gibt es ein Ergänzungs- oder Zusatzstudium, was ihnen mittels eines Zertifikats bestätigt wird. Wie die amtierende Institutsdirektorin, Frau Professor Ina Schreiter, in ihrer Begrüßungsrede sagte, stelle sich aber die Frage, wie die Perspektiven nach dem Studium aussehen werden und wie man für diese Studenten eine Arbeitsstelle organisieren könnte. Unwillkürlich zieht man eine Parallele zu der Situation im eigenen Lande und tröstet sich damit, daß hier die Nachfrage nach Germanisten noch immer groß ist und für die nächsten Jahre die Chancen gut stehen.


Die im Kurs angebotenen Themen umfaßten ein breites Spektrum und man bekam in den drei Wochen einen Einblick in neuere Theorien und Modelle des Lernens im Fremdsprachenunterricht, der Fehlerdidaktik, des kreativen Schreibens, in die Tendenzen der Gegenwartssprache, in Mediendeutsch, Sprachlernspiele, literarische Texte von jungen Autoren nach der Wende sowie in Landeskunde und Wirtschaftsdeutsch. Selbstverständlich gab es auch eine Debatte zur Orthographiereform – Orthographiereform und kein Ende… Von der Universitäts-Gesamthochschule Kassel kam der bekannte Lehrbuchautor und erfahrene DaF-ler Hermann Funk angereist, der DaF-Lehrwerke unter die Lupe nahm und auch uns bei ihrer Bewertung heranzog; auf diese Weise lernte man die neuesten Lehrwerke kritisch kennen. Interessant war in diesem Zusammenhang auch die Präsentation der Studenten unter Anleitung von Professor Hans Barkowski “Frauen- und Männerbilder in DaF-Lehrwerken” und die von Frau Ina Schreiter unternommene Analyse des Lehrwerkes “Sichtwechsel”; sehr willkommen war auch die Austellung und Präsentation des Klett-Verlages Lindau.


Die Organisatoren waren bemüht, auch ein kulturelles Rahmenprogramm sowie einen Einblick in die Situation des vereinten Deutschland zu bieten. Die Exkursionen nach Weimar, in die Stadt der deutschen Klassik und europäische Kulturstadt 1999, und ins Land der Franken, nach Nürnberg, sorgten für Abwechslung, aber auch für rege Diskussionen und trugen zur Entdeckung neuer Orte oder zur Auffrischung alter Erinnerungen bei.
Ergänzt wurde das kulturelle Rahmenprogramm durch Theaterbesuche in Jena und Weimar, wobei die Aufführung des “Urfaust” auf der Weimarer Werkstattbühne ein besonderes Erlebnis war.


Erwähnenswert ist auch die Lesung der rumäniendeutschen Autorin Herta Müller aus ihrem jüngsten Buch “Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet” (Rowohlt 1997), veranstaltet von der Geschichtswerkstatt und dem Stadtmuseum Jena. Für mich war es eine einmalige Chance, die sich auch im deutschen Sprachraum als Erfolgsautorin etablierte Herta Müller kennenzulernen. Ihren literarischen Werdegang hatte ich schon von den Anfängen mit Interesse verfolgt, ohne aber die Möglichkeit gehabt zu haben, sie persönlich zu erleben. Obwohl schon seit 11 Jahren ausgewandert, ist das Trauma Diktatur immer noch ein zentrales Thema ihres literarischen Schaffens.
Gelohnt hat sich auch ein Besuch ganz anderer Art, und zwar im Technologie- und Innovationspark Jena, der eine exemplarische Entwicklung wirtschaftlicher und technischer Innovation in Thüringen nach der Wende darstellt.


Den abschließenden Kurshöhepunkt nach drei Wochen bildete die Projektpräsentation der Teilnehmer nach einem bereits am Anfang vorgegebenen Rahmenthema “Im Osten was Neues?”. Die Präsentation fand vor den versammelten Lehrkräften des Instituts für Auslandsgermanistik DaF statt und erfreute sich einer positiven Bewertung seitens der Gastgeber und der Teilnehmer. Diese Veranstaltung bot Gelegenheit zum Rollenaustausch, indem diesmal die Gäste aus der Zuhörer-Rolle heraustraten und ihre Forschungsergebnisse zum besten gaben.
Die vierte Woche war als Selbststudienwoche gedacht.


Da die Klausenburger Universität im Rahmen des Erasmus-Programms einen bilateralen Vertrag mit der Jenaer Universität unterschrieben hat, bot sich die Gelegenheit, vor Ort einen Studenten- und Dozenten-austausch zu organisieren und eine Kooperation zwischen dem Institut für Auslandsgermanistik und dem Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Philologischen Fakultät der “Babeș-Bolyai”-Universität in die Wege zu leiten. Interessiert an dieser Kooperation sind sowohl die Klausenburger Germanisten als auch die Jenaer Rumänisten – Herr Professor Dahmen und Frau Dozentin Fassel hatten ein offenes Ohr dafür. Für den Anfang werden bereits im Wintersemester zwei Jenaer Studenten, die im Nebenfach Rumänisch studieren, nach Klausenburg kommen, wo sie neben einem Rumänistikstudium auch ihr Praktikum im DaF-Unterricht absolvieren werden.
Für DaF-Didaktiker, aber auch für Germanisten, lohnt sich eine Reise nach Jena und ein Besuch im Institut für Auslandsgermanistik/DaF, das sich nach 1989 in vorbildlicher Art und Weise profiliert hat und sich jetzt den neuen Herausforderungen stellt.


So wie der Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena in seiner Eröffnungsveranstaltung betonte, wollen solche Fortbildungskurse “Trennendes beiseite räumen” und den Vergleich zwischen Eigenem und Neuem fördern.
In diesem Sinne sehe ich meine Aufgabe als einzige Kursteilnehmerin aus Rumänien darin, als Multiplikatorin zu wirken und meine Erfahrungen und Eindrücke an meine Universität weiterzugeben, damit die geplante Kooperation mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena einen Schritt vorankommt.


Elena Viorel


*
* *


WEITERE PROFESSUREN ANGETRETEN: ELENA VIOREL UND PETRU FORNA


Das Amt eines ordentlichen Universitätsprofessors erlangten außerdem Elena Viorel und Petru Forna (Klausenburg/Cluj). Allen beiden verdienten Germanisten unseres Landes entbieten wir unseren Gruß und unsere Gratulation. Für die harmonische, gleichgewichtige Entwicklung der Germanistik in Rumänien ist diese Förderung von großer Bedeutung, da die germanistischen Traditionen der Klausenburger Germanistik allgemein bekannt sind und gewürdigt werden.
An der Reihe ist nun auch unser Kollege Gerhard Konnerth (Hermannstadt/Sibiu).
Auch in all diesen Fällen bescheinigte der Präsident der GGR und Inhaber des Bukarester Germanistiklehrstuhls, Prof. Dr. George Guțu, durch entsprechende Gutachten die hervorragende Bedeutung und Rolle dieser KollegInnen bei der kreativen Entwicklung und Mitgestaltung des germanistischen Lehr- und Forschungsbetriebs in Rumänien.
Wir sind zuversichtlich, daß auch dem zuletzt genannten Antrag bald stattgegeben wird.


*
* *


DOZ. DR. HANS MÜLLER GESTORBEN


Am 2. Juli 1999 hat unser ehemaliger Kollege, Doz. Dr. Hans Müller, an seiner früheren Wirkungsstätte, der Universität Bukarest, an der öffentlichen Verteidigung der Dissertationen seiner “Doktorkinder” Mariana und Ioan Lazarescu teilgenommen. Eine Woche später ereilte uns an derselben akademischen Stätte die erschütternde Nachricht vom Ableben Hans Müllers, der einem tragischen Verkehrsunfall in Deutschland zum Opfer gefallen ist. Auf Vorschlag der Doktoratskommission hielten die Beteiligten eine Minute schweigenden Gedenkens.
Hans Müllers Name ist mit dem Lehrstuhl der Universität Bukarest, dem er jahrelang vorstand, untrennbar verbunden.


Er war Gründungsmitglied der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens und gehörte bis zu seiner Übersiedlung nach Deutschland dem Landeskomitee der GGR an.
Als Lehrkraft erfreute er sich unter den StudentInnen einer verdienten Anerkennung und Beliebtheit. Seine Lehr- und Forschungstätigkeit erfaßte fast alle Abschnitte der deutschen Literaturgeschichte, der Geschichte der rumäniendeutschen Literatur und der Dialektologie.


Seine Dissertation widmete er dem Thema des deutschen Romans nach dem Zweiten Weltkrieg. Außerdem veröffentlichte er eine ganze Reihe von kommentierten Anthologien relevanter Texte der deutschen Literaturgeschichte sowie eine stattliche Anzahl von Beiträgen in wissenschaftlichen Publikationen in Rumänien und im Ausland. Hans Müller hatte sich in Rumänien auch als Verfasser von Lehrbüchern für den Deutschunterricht für Muttersprachler und Nichtmuttersprachler erhebliche Verdienste erworben. Trotz zeitbedingter dogmatischer Hindernisse gelang es ihm und seinen Mitarbeitern, den Schülern eine große Anzahl von brauchbaren Texten und Kenntnissen zu vermitteln, die zu ihrer Allgemeinbildung wesentlich beitrugen.
Durch seine Übersiedlung nach Deutschland 1993 unterbrach er das offizielle Verfahren zur Berufung auf den Posten eines Universitätsprofessors. Doch diesen Posten hat er sich durch seine Leistungen als Germanist von hoher fachlicher Berufung und Qualifizierung schon verdient.


Der angenehme, gesprächsbereite, verständnisvolle Mensch Hans Müller war auch unter den KollegInnen des Bukarester Lehrstuhls beliebt. Er führte gewissenhaft, in stets bester Absicht und im Interesse des Lehrstuhls die Geschäfte unserer beruflichen akademischen Gemeinschaft und opferte dafür viel von der kostbaren Zeit seines Lebens. Er hat es jedoch gern, ohne jegliche Ansprüche getan.
Wir sprechen der trauernden Familie das tiefempfundene Beileid aller DeutschlehrerInnen unseres Landes aus.
Und werden unserem ehemaligen Kollegen stets ein ehrendes Gedenken bewahren.


*
* *


UNIV.-LEKTOR VALERIU MUNTEANU GESTORBEN


Am 20. Dezember 1999 schied unser Kollege Valeriu Munteanu nach einem fast zweimonatigen Leiden aus dem Leben.
Nach dem Studium der Rechte (Klausenburg und Hermannstadt), der Philologie (Bukarest) und der nordischen Sprachen (Uppsala, Schweden) war er an der Bukarester Universität unermüdlich tätig. Er wurde zum Begründer des Schwedisch-Unterrichts (1968) und des Dänisch-Unterrichts (1970) an der Universität Bukarest. In Anerkennung seiner Lehr-, Übersetzungs- und Forschungstätigkeit sowie der Förderung der rumänisch-schwedischen und rumänisch-dänischen Kulturbeziehungen wurde er zum Ritter des schwedischen Ordens “Nordstjärne” erster Klasse (1981) und des dänischen Ordens “Dannebrog”. Außerdem war er Träger des Übersetzungspreises der Schwedischen Akademie (1981) sowie des Rumänischen Schriftstellerverbandes (1997).
Valeriu Munteanu verfaßte zahlreiche Anthologien schwedischer und dänischer Literaturtexte sowie von Texten für seine Vorlesung der vergleichenden Linguistik, Wörterbücher und Konversationsführer. Er tat sich auch durch wertvolle Übersetzungen aus der schwedischen, dänischen, isländischen und norwegischen Literatur (H. Bergman, A. Strindberg, A. Lundkvist, H. Scherfig, H. Bang, S. Undset, K. Hamsun etc.) ins Rumänische hervor.
Sein außergewöhnlicher Fleiß, sein menschlich-freundlicher Umgang mit seinen KollegInnen, seine hervorragende didaktische Begabung, die bei seinen StudentInnen oft Begeisterung hervorrief - das alles machte ihn überall beliebt. Obwohl emeritiert, hat er noch kurz vor seinem Ableben weiterhin seine Lehrerpflicht getan und mit den StudentInnen gearbeitet.
Wir sprechen seiner Wittwe, unserer ehemaligen Kollegin Doz. Dr. Sanda Munteanu, unser tiefempfundenes Beileid aus.
Wir werden Valeriu Munteanu stets in angenehmer, achtungsvoller Erinnerung behalten.


*
* *


SITZUNG DER NATIONALEN KOMMISSION FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE


Am 23. Februar 2000 fand im Ministerium für Nationale Erziehung eine Sitzung der Nationalen Kommission für Deutsch als Fremdsprache statt, die von der Ministerialdirektorin Silvia Florea einberufen wurde. Es nahmen alle Kreisschulinspektoren für Fremdsprachen des Landes teil sowie: der Ehrenpräsident der Nationalen Kommission für Deutsch als Fremdsprache in Rumänien, Prof. Dr. George Gutu, Ministerialdirektorin Christiane Cosmatu, der Leiter der Sprachabteilung des Bukarester Goethe-Instituts Uwe Lehners, der Leiter der in Rumänien tätigen Deutschlehrer aus der BR Deutschland Egenhof sowie Multiplikatoren des Weiter- und Fortbildungsprozesses.
Zur Diskussion standen Fragen der Curricula für die Prüfungen zur Bestätigung im Lehramt (rum. definitivat), zur Förderung zum II. und zum I. Grad. Hier erwies sich eine eingehende Diskussion über allgemeine Kriterien der Themenwahl sowie konkrete Aspekte der auch über diese Art Prüfungen betriebenen Fortbildung als besonders notwendig und ergiebig.
Eine Vertiefung dieser Diskussion stellte Prof. George Gutu in Aussicht, der sich dabei verpflichtete, eine Beratung zu diesen Fragen mit allen Germanistiklehrstuhlleitern des Landes, den Verantwortungsträgern im Ministerium sowie in den Schulinspektoraten jener Kreise, in denen der Anteil der Deutschlehrer sehr groß ist, vorzubereiten und durchzuführen.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden Fragen des neuen Lehrwerks für die 12. Klasse besprochen.
Die nächste Sitzung wurde für den 13. Oktober 2000 einberufen.


*
* *


DR. WOLF-DIETRICH SCHILLING, BOTSCHAFTER DER BRD IN RUMÄNIEN, ZU BESUCH IM BUKARESTER GER-MANISTIKLEHRSTUHL


Am 24. Februar 2000 leistete seine Exzellenz, Dr. Wolf-Dietrich Schilling, der vom Inhaber des Germanistiklehrstuhls der Universität Bukarest, Prof. Dr. George Gutu, asugesprochenen Einladung Folge.
Um 10.00 Uhr stellte er sich zusammen mit der Leiterin des Kulturreferats der Deutschen Botschaft, Frau Gönke Roscher, bei einem protokollarischen Empfang durch die Dekanin der Fakultät für Fremdsprachen der Universität Bukarest, Prof. Dr. Sanda Ripeanu, ein.
Danach traf er sich im Saal des Professorenkollegiums der Fakultät für Fremdsprachen der Universität Bukarest mit allen Mitarbeitern des Germanistiklehrstuhls, die dem hohen Gast einen herzlichen Empfang bereiteten.
Um 11.00 Uhr waren die Germanistikstudentinnen und -studenten dran, sich mit dem Chef der diplomatischen Vertretung Deutschlands freimütig zu unterhalten.

 


*
* *


25 JAHRE PARTNERSCHAFT ZWISCHEN DER UNIVERSITÄT BUKAREST UND DER UNIVERSITÄT HAMBURG


Im Beisein des rumänischen Bildungsministers, Prof. Dr. Andrei Marga, sowie einer Delegation der Universität Bukarest, die aus dem Prorektor für Forschung und internationale Beziehungen, Prof. Dr. Ioan Pânzaru, und dem Germanistiklehrstuhlin-haber und Präsidenten der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens, Prof. Dr. George Guțu, bestand, fanden vom 27. April – 1. Mai 2000 in Hamburg die Feierlichkeiten aus Anlaß des 25. Jahrestags der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages zwischen beiden Universitäten statt. Bei den Gesprächen und feierlichen Anlässen nahmen auch der Präsident der Universität Hamburg, Dr. Dr.h.c. Jürgen Lüthje, der Vizepräsident der Universität Hamburg, Prof. Dr. Dr.h.c. Wilfried Hartmann, und weitere Mitarbeiter der gastgebenden Universität teil.
Aus Anlaß eines offiziellen, vom Senat der Freien und Hansestadt Hamburg gegebenen Senatsfrühstücks brachten sowohl der rumänische Bildungsminister als auch Senatorin Krista Sager und Präsident Lüthje ihre Freude über die bisherigen Ergebnisse der wissenschaftlichen Zusammenarbeit beider Universitäten, über die dadurch günstige Entwicklung zwischen Ost und West sowie über die guten Aussichten für die Fortsetzung und den Ausbau der bilateralen Beziehungen zum Ausdruck. Betont wurden die bestehenden Möglichkeiten zur Mobilität von Studierenden und Lehrenden, zur Ausbildung von Magistern und Doktoranden. Am Frühstück nahm auch der rumänische Kulturattaché in Berlin Nikolaus Kleininger teil.


Prof. Dr. George Guțu konnte ein vertieftes, informelles Gespräch mit Prof. Dr. Jürgen Schönert vom Institut für Germanistik II der Universität Hamburg führen, in dem eine Reihe von Vorschlägen der rumänischen Seite erläutert und einer gemeinsamen Analyse unterzogen wurden. Es wurde von beiden Seiten die Bereitschaft bekundet, in gemeinsamen Anstrengungen Wege und Mittel ausfindig zu machen, um einige der dabei zur Sprache gebrachten Anregungen in den nächsten Jahren Wirklichkeit werden zu lassen. Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung der bilateralen sowie multilateralen Zusammenarbeit für die Motivierung des germanistischen Nachwuchses vor allem in Rumänien, für das bessere gegenseitige Kennenlernen von Lehrkräften und Studierenden beider Universitäten.


Es wurde dabei vereinbart, den Kontakt aufrechtzuerhalten und zu vertiefen und die Zusammenarbeit auf germanistischem Gebiet zu fördern. Denn in den 25 Jahren Partnerschaft kam die Germanistik überhaupt nicht dazu, partnerschaftliche Beziehungen anzuknüpfen, da von rumänischer Seite dies kaum gewünscht, später vernachläßigt wurde.


Während des Besuchs der rumänischen Delegation wurden das Institut für Humanbiologie, dessen Leiter, Prof. Dr. Alexander Rodewald, hervorragende Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit rumänischen Kollegen nachweisen konnte, sowie das Geomatikum der Universität Hamburg besucht. In dieser Spitzeneinrichtung berichtete der Gastgeber, Prof. Dr. How Kin Wong, über die sehr zufriedenstellenden gemeinsamen Projekte mit rumänischen Wissenschaftlern, insbesondere bei der Erforschung des Schwarzen Meeres.


Nachdem der rumänische Bildungsminister im Ernst-Cassirer-Saal der Universität Hamburg einen Vortrag über die gegenwärtigen Aufgaben der Bildungspolitik in Rumänien hielt, gaben der rumänische Generalkonsul und die Deutsch-Rumänische Gesellschaft für Norddeutschland einen Empfang zu Ehren der rumänischen Gäste. Dabei schätzte der rumänische Minister den wertvollen Beitrag des rumänischen Generalkonsuls in Hamburg Kornemann sowie des präsidenten der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft für Norddeutschland, Dr. Günther Tontsch, Akademischer Rat in der Seminarabteilung für Ostrechtsforschung der Universität Hamburg, sehr hoch ein.
Beide Seiten brachten ihre feste Überzeugung zum Ausdruck, daß sich die bilateralen Beziehungen zwischen der Universität Bukarest und der Universität Hamburg auch weiterhin verstärkt entwickeln werden.


George Guțu


 

Gesellschaft der Germanisten Rumäniens (GGR) - www.ggr.ro

 

 

Coordonator sectiune: Madalina Marcu | Asistenti: Cristina Caramihai | Andreea Baranga

+ Asociatia Studentilor din Facultatea de Limbi Straine | Contact

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania