NUMAR DE LOCURI PROPUS

ADMITERE 2007

 

Direcţii de studiu

Specializare A

Durata studiilor

Forma de înv.

Locuri

Condiţii de admitere

Sesiunea

de admitere

Buget

Taxă

Limba engleză şi literaturi de expresie engleză (total 80 locuri)

ENGLEZĂ

3 ani / zi

65

 

O probă scrisă cu două discipline (obligatoriu Engleză şi o altă limbă)

iulie 2007

STUDII AMERICANE

3 ani / zi

15

 

O probă scrisă cu două discipline (obligatoriu Engleză şi o altă limbă)

iulie 2007

Limbi germanice

 (total 20 locuri)

GERMANĂ

3 ani / zi

20

 

O probă scrisă cu două discipline (obligatoriu Germană şi o altă limbă)

iulie 2007

Limba şi literatura franceză

(total 50 locuri)

FRANCEZĂ

3 ani / zi

50

 

O probă scrisă cu două discipline (obligatoriu Franceză şi o altă limbă)

iulie 2007

Limbi şi literaturi romanice

(total 65 locuri)

SPANIOLĂ

3 ani / zi

20

 

O probă scrisă cu două discipline

iulie 2007

ITALIANĂ

3 ani / zi

20

 

O probă scrisă cu două discipline

iulie 2007

PORTUGHEZĂ

3 ani / zi

5

15

Concurs de dosare

iulie 2007

FILOLOGIE CLASICĂ

3 ani / zi

20

 

Concurs de dosare

iulie 2007

Limbi şi literaturi orientale

(total 60 locuri)

JAPONEZĂ

3 ani / zi

20

 

O probă scrisă cu două discipline

iulie 2007

CHINEZĂ

3 ani / zi

20

 

O probă scrisă cu două discipline

iulie 2007

ARABĂ

3 ani / zi

20

 

O probă scrisă cu două discipline

iulie 2007

Rusistică şi slavistică

(total 60 locuri)

RUSĂ

3 ani / zi

20

 

Concurs de dosare

iulie 2007

SLAVE (CEHĂ sau POLONĂ)

3 ani / zi

40

 

Concurs de dosare

iulie 2007

Limbi şi literaturi de pe teritoriul României (total 35 locuri)

MAGHIARĂ

3 ani / zi

20

 

Concurs de dosare

iulie 2007

NEOGREACĂ

3 ani / zi

15

 

Concurs de dosare

iulie 2007

RROMANI

 

 

60 (ID)

Concurs de dosare

iulie 2007

Traducători, interpreţi şi terminologi

(total 45 locuri)

Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Rusă

 

45

 

O probă scrisă cu două discipline (o limbă străină şi obligatoriu limba română)

iulie 2007

Limbi moderne aplicate (10 locuri buget)

ENGLEZĂ (B = Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană sau Rusă)

 

10

200

Concurs de dosare

iulie 2007

 

TOTAL

 

425

 

 

 

Numărul de locuri publicat mai sus reprezintă propunerea Facultăţii, care urmează să fie dezbătută de conducerea Universităţii şi aprobată, ţinându-se cont de numărul de locuri alocat de Ministerul Educaţiei. Este posibil, aşadar, ca numărul de locuri să se modifice, prin adăugire sau scădere. Se aşteaptă ca diferenţele, dacă există, să nu fie semnificative (maximum 5 locuri).

La secţiile la care numărul de locuri cu taxă nu este afişat, acesta va fi stabilit în funcţie de cerere şi de numărul de candidaţi înscrişi. Toate secţiile vor accepta şi studenţi cu taxă, în limitele legale, care prevăd ca numărul total de studenţi cu taxă să reprezinte aproximativ 150 % din numărul de locuri de la buget (aşadar aproximativ 630 de locuri, fără a se lua în calcul locurile pentru secţia de Rromani, ID).

Nu există ID decât la secţia de Rromani.

 

Specializări B [1]

Specificări

Pentru secţiile A

cu probe de admitere

Pentru secţiile A

cu concurs de dosare

TOTAL

ENGLEZĂ (avansaţi)

În cadrul Facultăţii noastre, studenţii vor avea, obligatoriu, dublă specializare. Pentru secţia B nu se susţine examen separat faţă de secţia A. Forma de admitere se stabileşte strict în funcţie de secţia A. Astfel:

- Dacă un candidat se înscrie la secţia de Japoneză cu Engleză B, el va susţine examenul de patru ore cu două discipline, dintre care una va fi obligatoriu Engleză (pentru dovedirea nivelului avansat);

- Dacă se înscrie la Japoneză – Spaniolă, va putea susţine orice combinaţie de două discipline diferite;

- Dacă se înscrie la Cehă – Engleză, nu va susţine examen, ci va participa la concursul de dosare, trebuind, însă, să facă dovada nivelului avansat la limba Engleză (foaie matricolă care să ateste anii de studiu).

Pentru a înţelege corect tabelul, consultaţi şi pagina precedentă, unde veţi stabili care sunt secţiile A cu examen de admitere şi care sunt cele cu concurs de dosare. Repartizarea specializării B se face global, pentru toţi admişii, în ordinea mediilor.

55

20

75

FRANCEZĂ (avansaţi)

40

20

60

GERMANĂ

35

10

45

RUSĂ

15

5

20

ITALIANĂ

15

5

20

SPANIOLĂ

20

5

25

CATALANĂ

10

5

15

LATINĂ

5

5

10

PORTUGHEZĂ

15

5

20

HINDI

10

5

15

COREEANĂ

10

5

15

PERSANĂ

10

5

15

ROMÂNĂ

10

5

15

TOTAL

 

250

100

350

 

Diferenţa dintre numărul total de locuri A şi cel de locuri B este dat de secţiile filologice care au program complet, A şi B (Filologie Clasică – 20 locuri), de locurile rezervate pentru secţia de Traducători Interpreţi (45 locuri repartizate conform opţiunilor candidaţilor) şi de locurile de buget de la LMA (10 locuri).


 


[1]Nu este admisă combinaţia SPANIOLĂ – ITALIANĂ (indiferent de ordinea A, B). Acest lucru s-a hotărât de către Facultate din raţiuni de orar.