Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

Sectiunea de psihologie este realizata de studenti si profesori pasionati de acest domeniu. Va invitam sa explorati acest domeniu si sa va bucurati de resursele online publicate aici!

 

 
 
 
 
 Meniu rapid  Portalul e-scoala | CAMPUS ASLS | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 

< Inapoi la cuprins

 

TRASATURI DE PERSONALITATE ALE POLITISTULUI CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE ASIGURARE
A ORDINII PUBLICE
Carmen Mariana Neagu*
Ruxandra Rascanu**

 


Tema lucrarii o reprezinta investigarea personalitatii în cadrul unei categorii profesionale (agentul de siguranta publica), iar obiectivul evidentierea trasaturilor de personalitate necesare si compararea acestora cu cele manifestate de grupul supus evaluarii.


La studiu au participat 55 de subiecti, apartinând categoriei profesionale de agent de siguranta publica, reprezentata, datorita specificului activitatii, de persoane de sex masculin, cu vârsta cuprinsa între 23 si 47 ani.


Evaluarea trasaturilor de personalitate s-a realizat prin autoadministrarea probelor psihologice: Myer Briggs Type Indicator si Neo Personality Inventory - forma R, grupurilor de subiecti (constituite pe criteriul perioadei în care subiectii îsi desfasurau activitatea, cele trei schimburile în care acestia lucreaza). Datele au fost colectate prin intermediul foilor de raspuns si prelucrate cu ajutorul calculatorului ( programul SPSS).


Concluzia principala ce rezulta din acest studiu este aceea ca profilul ideal (recomandat pentru exercitarea profesiunii) înregistreaza diferente fata de cel real, implicatiile fiind de natura umana, datorându-se complexitatii si diversitatii tipurilor de personalitate.I.Ordinea publica - domeniu de a ctivitate

1.Trasaturi de personalitate necesare politistului în activitatea de asigurare a ordinii publice


În vederea aderarii la Uniune Europeana si în scopul modernizarii Ministerului Administratiei si Internelor, Politia Româna a cunoscut în ultima perioada ample modificari de structura si fond, în ceea ce priveste domeniile de activitate. Pe de o parte datorita faptului ca societatea a devenit mai complexa sub aspectul faptelor infractionale ce intra în competenta Politiei si patrunderii influentelor mai bune sau mai rele din exterior, a luat nastere necesitatea de a se creea o noua baza legala si de a se modifica cea existenta, exemplul prim fiind modificarea Constitutiei si Codului penal. Sub aspectul activitatii profesionale, acest fapt presupune o specializare a muncii de politie pe domenii care anterior nu aveau echivalent în realitatea societatii românesti. Astfel si în ceea ce priveste asigurarea ordinii publice s-a adoptat o noua perspectiva si s-au implementat concepte inexistente anterior, fie dupa modelul altor state, fie proprii, specifice, situatiei operative, în functie de raza de competenta a politistilor.


Demersurile amintite nu au avut loc în mod abstract doar în ceea ce priveste, structura, ci scopul declarat a fost acela de a modifica atât perceptia opiniei publice asupra institutiei politienesti si mai ales asupra oamenilor ce desfasoara activitati specifice Ministerului Administratiei si Internelor. O schimbare de perspectiva s-a impus si în rândul celor ce fac parte din categorie profesionala de politist de siguranta publica, în sensul ca acestia vor trebui sa atinga un optim comportamental si profesional care sa le permita desfasurarea activitatii profesionale la standarde cât mai ridicate.


Concluzia ce se poate trage este aceea ca modificarile au avut ca centru de interes tocmai individul, omul, care este implicat în activitate, caci fara aplicarea în practica prin intermediul acestora, demersurile amintite ar ramâne în faza de concept sau teorie.


Din aceasta perspectiva scopul acestei lucrari este acela de a aborda din perspectiva psihologiei conceptul de ordine publica si implicatiile acestuia si de a evidentia pe baza sarcinilor profesionale ale politistului, a carui competenta se manifesta în domeniul sigurantei publice, pe de o parte trasaturi de personalitate necesare si pe de alta parte investigarea celor existente în scopul compatibilizarii si completarii reciproce. Cercetarea are ca scop principal decoperirea profilului de personalitate ideal al celor din aceasta categorie profesionala si compararea lui cu cel obtinut de catre participantii la studiu.


Realizarea primului dintre profile are ca punct de pornire psihoprofesiograma agentului de siguranta publica, fapt ce face necesara expunerea activitatilor în care acesta este implicat si care necesita aportul anumitor trasaturi de personalitate. Categoria profesionala de agent de sigurana publica a fost preferata, pe de o parte datorita contactului direct al acestora cu opinia publica si faptului ca reprezinta o categorie profesionala compacta si bine organizata, iar pe de alta parte datorita faptului ca prin modul în care are loc interactiunea, dat fiind ca si politistul este o persoana ca oricare alta (cu nemultumiri, frustrari, bucurii), poate influenta perceptia asupra activitatii desfasurate de institutia politieneasca în general.


Pentru a înlelege obiectul concret de activitate, trebuie mentionat faptul ca organele de politie desfasoara o activitate complexa pentru prevenirea actelor de tulburare a ordinii si linistii publice, aceasta defasurându-se în mod curent, principalele obiective ale actiunilor de acest fel fiind urmatoarele:
- prevenirea actelor de tulburare a ordinii si linistii publice;
- identificarea si neutralizarea activitatii elementelor violente si a persoanelor cu comportament violent;
- identificarea si tragerea la raspundere, conform prevederilor legale, a persoanelor ce au comis acte de tulburare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor si manifestarilor autorizate sau neautorizate;
- asigurarea unui control riguros a activitatii elementelor ce au comis infractiuni grave de natura juridica si a tentatiei de a se sustrage legii.

2. Abilitati de lucru necesare în activitatea structurilor de siguranta publica


Având în vedere complexitatea si volumul sarcinilor de lucru ale agentului de siguranta publica este necesar ca acesta sa manifeste abilitati de lucru specifice, care vor luate în considerare la întocmirea fisei postului si la repartizarea sarcinilor profesionale.


- Implicarea în problemele comunitatii: politistul de siguranta publica încearca sa creeze o atmosfera de respect si încredere reciproca. Societatea civila este atrasa în identificarea problemelor, cauzelor si conditiilor care favorizeaza savârsirea de infractiuni si tulburarea ordinii publice, alaturi de Politie.
- Schimbul de informatii: are loc interdepartamental în sensul ca dupa culegerea informatiilor de interes operativ acesta le va transmite sectoarelor ce au competenta în domeniul respectiv.
- Identificarea si singularizarea: politistul colaboreaza cu cetatenii pentru a identifica si singulariza problemele ce apar.
- Solutionarea problemelor: având în vedere ca agentul de siguranta publica cunoaste bine zona de competenta si populatia care locuieste pe aceasta raza, poate contribui la elaborarea unor solutii pentru problemele aparute sau pentru a preveni aparitia de noi probleme.
- Organizarea: politistul organizeaza atât activitati de prevenire, cât si initiative care au la baza dorinta cetatenilor de a elimina anumite probleme concrete si de a îmbunatati “calitatea" vietii, fapt oglindit în organizarea echipelor de paza si supraveghere a obiectivelor de interes din zona unde acestia locuiesc.
- Comunicarea: agentul poarta discutii în numele institutiei si în baza sarcinilor repartizate, cu indivizi si grupuri din societatea civila, în scopul educarii publicului în legatura cu metodele de prevenire a infractionalitatii.
- Rezolvarea conflictelor: mediaza, negociaza si rezolva conflictele în maniera oficiala si neoficiala si încurajeaza oamenii sa rezolve în mod pasnic neîntelegerile cu ceilalti membri ai societatii.
- Contacte: realizeza contacte atît cu persoane fizice cît si juridice prin vizite la domiciliu si la sediile firmelor din zona de competenta, pentru a-i informa despre prevenirea infractionalitatii si pentru obtinerea sprijinului lor în cazul în care totusi astfel de fapte au loc pe domeniul acestora.
- Recrutare si supravegherea voluntarilor: solicita, instruieste si supravegheaza voluntari din cadrul comunitatilor, începând de la membri ai clerului si pâna la cei ce lucreaza cu minori si tineri.
- Punerea în practica a proiectelor de prevenire a infractionalitatii.
- Individualizarea grupurilor sociale cu potential infractional.
- Conlucrarea cu sectorul privat.


II. Psihoprofesiograma agentului de siguranta publica

Din psihoprofesiograma agentului de siguranta publica am selectat doar acele categorii de functii si însusiri, reprezentate prin calitati psihice ale subiectului care tin de afectivitate, motivatie si trasaturi de personalitate acestea fiind relevante în cadrul studiului efectuat si au fost investigate cu instrumente ca Myers Briggs Type Indicator si NEO PI R.


 

Felul activității

(sarcini de lucru)

Categorii de funcții și însușiri

Calități psihice

Cunoașterea populației

Afectivitate și motivație

echilibru emoțional, rezistență la stres, lărgirea ariei motivaționale

 

Trăsături de personalitate

tipul temperamental dominant, gradul de introversiune-extroversiune,atitudine față de ceilalțimaturitate-responsabilitate

Prezența activă în teren

Trăsături de personalitate

tipul temperamental dominant, gradul de introversiune-extroversiune,atitudine față de ceilalți,particularități tipologico-caracteriale ale personalității și aspecte dinamice ale acesteia

 

Afectivitate și motivație

echilibru emoțional, rezistență la stres, lărgirea ariei motivaționale

Aplanarea conflictelor

Afectivitate și motivație

echilibru emoțional, rezistență la stres, lărgirea ariei motivaționale

 

Trăsături de personalitate

tipul temperamental dominant, gradul de introversiune-extroversiune, atitudine față de ceilalți, coope-rare-relaționare socială,autocontrol comportamen-tal, nevrozism, anxietate

Cunoșterea și supra-vegherea persoanelor cu potențial infracțional

Afectivitate și motivație

echilibru emoțional, rezistență la stres, lărgirea ariei motivaționale

 

Trăsături de personalitate

tipul temperamental dominant, gradul de introversiune-extroversiune,atitudine față de ceilalți

Culegere de informații

Afectivitate și motivație

echilibru emoțional, rezistență la stres, lărgirea ariei motivaționale

 

Trăsături de personalitate

tipul temperamental dominant, gradul de introversiune-extrover-siune,atitudine față de ceilalți, cooperare relaționare socială

Organizarea activităților de prevenire

Afectivitate și motivație

echilibru emoțional, rezistență la stres, lărgirea ariei motivaționale

 

Trăsături de personalitate

tipul temperamental dominant, gradul de introversiune-extroversiune,atitudine față de ceilalți

Depistarea și prinderea urmărilților

Afectivitate și motivație

echilibru emoțional, rezistență la stres, lărgirea ariei motivaționale

 

Trăsături de personalitate

tipul temperamental dominant, gradul de introversiune-extroversiune,atitudine față de ceilalți

Asistarea persoanelor vârstnice

Afectivitate și motivație

echilibru emoțional, rezistență la stres, lărgirea ariei motivaționale

 

Trăsături de personalitate

gradul de introversiune-extroversiune,atitudine față de ceilalți, autocontrol comportamental, maturitate responsabilitate


Selectie din psihoprofesiograma agentului de siguranta publica

III. Personalitatea - ca sistem de interactiune subiect - mediu

Omul este considerat o “fiinta bio-psiho-sociala" si pe aceasta structura are loc dezvoltarea sa din ontogeneza pâna în actualitate. Personalitatea umana ia nastere în acest context si evolueaza în stadii, de la nastere pâna la disparitie. Termenul de personalitate desemneaza un concept mult prea complex pentru a putea fi strict definit, avînd diverse acceptiuni în functie de componenta sistemului care prezinta interes la un moment dat. Astfel înca din 1937 au fost date definitiile de “efect extern" ce apeleaza la caracteristicile exterioare ale omului, “structura interna" si “pozitivism" (Gordon Allport - “Structura si dezvoltarea personalitatii").
1. definitiile prin efect extern - sustin ca personalitatea poate fi considerata modul în care individul se manifesta în exterior si efectele pe care le produce în comportamentul altor oameni.
2. definitiile prin structura interna - prezinta personalitatea ca pe o entitate obiectiva, care exista cu adevarat si are pret. Din aceasta perspectiva Allport defineste personalitatea ca “organizarea dinamica în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determina gândirea si comportamentul lor caracteristic".
3. definitii pozitiviste - sustin ca structura interna, chiar daca exista, nu poate fi studiata, nu este accesibila stiintei


Din aceasta perspectiva personalitatea reprezinta: fie suma totala a efectului produs de un individ asupra societatii, fie deprinderile sau actiunile care influenteaza cu succes alti oameni, fie raspunsurile date de altii unui individ considerat stimul sau ce cred altii despre tine.


Dupa cum se poate vedea în toate acceptiunile personalittatea este considerata ca sistem, un sistem alcatuit dintr-o serie de elemente care datorita interdependentei si întrepatrunderii între ele pot fi considerate subsisteme. Acestea sunt reprezentate de:

1. Temperament - latura dinamica si energetica a personalitatii.
2. Aptitudinea - latura instrumentala a personalitatii.
3. Inteligenta - latura rezolutiv-productiva a personalitatii.
4. Creativitatea - latura transformativ -constructiva a personalitatii.
5. Caracterul - latura relational -valorica si de autoreglaj a personalitatii.

1. Temperamentul - latura energetica a personalitatii

Dintre componentele sistemului personalitatii, temperamentul este cel mai usor accesibil cunoasterii în sensul ca îsi produce efectele în exterior, fiind astfel usor de observat si de categorizat. Definitiile temperametului au fost de multe ori modificate si reconsiderate în functie de criteriile pe care autorii lor le-au avut în considerare. Ca latura dinamica si energetica a personalitatii, acesta determina un anumit tip de comportament, general caracteristic, persoanelor care fac parte din acea categorie.


Cu privire la dotarea temperamentala este stiut ca temperamentele nu sunt supuse clasificarilor de tip “bun sau rau" si ca acestea nu se regasesc în stare pura, chiar daca trasaturile unui anumit tip temperamental se manifesta mai accentuat.


Cele patru tipuri temperamentale pot fi cuprinse în doua orientari de baza ale personalitatii studiate si aduse în atentie de C.G.Jung.


Acestea se manifesta în directii diferite si în functie de aceasta, persoana îsi pune în valoare predominant:
a. latura extraverta - reprezentata de orientarea predominanta a persoanei spre lumea exterioara, a obiectelor si fenomenelor si care determina preferintele, optiunile, deciziile
b. latura introverta - în cazul careia viata psihica este centrata spre propriile idei despre lume si despre sine.
În baza acestei conceptii Jung sustine existenta mai multor niveluri psihice: psihicul constient, psihicul inconstient personal si psihismul inconstient arhetipal. Asfel autorul considera ca “modul în care se orienteaza eul constient în raport cu lumea si complementar fata de orientarea inconstientului (…) felul si masura în care eul îsi dezvolta si stapâneste raporturile cu realul" dau nastere celor patru functii de cunoastere: “doua rationale: functia logica si functia valorica sau afectiva si doua irationale: functia senzoriala si functia intuitiei". De la aceasta premisa pleaca teoria tipurilor proprie aceluiasi autor, care indica o tendinta a persoanei de a prefera o anumita functie de cunoastere, fapt ce îl orientaza pe acesta catre un anumit mod de “a fi", prin interiorizarea caracteristicilor si trasaturilor unui astfel de mod de contact cu realitatea. Ca urmare a acestei orientari iau nastere opt tipuri psihologice bazale care fac obiectul cercetarii si care vor fi descrise o data cu prezentarea datelor de cercetare.

2. Structuralitatea sistemului de personalitate

Are în vedere premisa conform careia componentele acestui sistem se comporta ca elemente ale unei structuri, având legaturi indispensabile unele cu altele si depinzând unele de existenta altora, în sensul functionarii optime a întregului. Trasaturile de personalitate reprezinta efecte produse de interactiunea acestor componente de baza care functioneaza în baza unui pattern format dealungul existentei individului. Un anumit tip de stimul în planul personalitatii da nastere unui anumit tip de reactie tradusa în latura energetica si dinamica a personalitatii.


Astfel are loc o specializare a trasaturilor de personalitate care nu se mai pot exprima în termenii simpli de: temperament, inteligenta, caracter, creativitate sau aptitudine, ci trebuiesc luate în considerare holistic ca un amalgam al acestora, ca o noua materie constituita din reactia si contopirea celorlalte. Imposibilitatea exprimarii acestui nou nivel al personalitatii, superior celorlalte a dat nastere modelelor multifactoriale, în care se studiaza rezultatele interactiunii trasaturilor de personalitate, dând nastere unora noi, ce descriu o noua realitate. Unul dintre aceste modele care a facut si obiectul de studiu al cercetarii este modelul Big-Five, care are în componenta cinci factori primari, de baza care interactionând se nuanteaza si descriu punctual aspecte ale personalitatii individului. Acesti factori primari se regasesc sub urmatoarele denumiri:
1. extraversia - capacitatea de orintare a persoanei catre exterior, modul de implicare în actiune, gradul de sociabilitate
2. agreabilitatea - reprezinta diferentele individuale ce iau nastere în urma interactiunii sociale si are în vedere calitatile emotionale ale persoanei si comportamentele sale prosociale.
3. constiinciozitatea - modul caracteristic individului de a trata sarcinile, activitatile si problemele care apar la un moment dat.
4. stabilitatea emotionala - diferentele individuale referitoare la caracteristicile emotive ale ale unei persoane si la dificultatile emotionale pe care le poate întâmpina persoana.
5. cultura sau intelectul - dezvolta diversele functii intelectuale cum ar fi creativitatea, deschiderea la experienta.

IV. Analiza si interpretarea rezultatelor cercetarii

În vederea prelucrarii datelor statistice, obtinute prin evaluarea membrilor categoriei profesionale de agent de siguranta s-au avut în vedere indicatorii statistici descriptivi, scopul cercetarii fiind acela de a determina tipul temeperamental cu frecventa cea mai mare în cazul grupului evaluat si a profilului general, bazat pe calculul mediei, în scopul observarii tendintei medii de manifestare a trasaturilor de personalitate.


În cazul testului MBTI s-au obtinut doua tipuri temperamentale a caror frecventa a fost ridicata si patru a caror frecventa a fost redusa si foarte redusa. Astfel:
1. tipul temperamental ESTJ (extravert senzorial rational judicativ) s-a regasit în cazul a 36 de participanti din cei 55. Media de vârsta a esantionului, ce prezinta un astfel de temperament este de 34 de ani, iar vârstele participantilor sunt cuprinse între 24 si 42 de ani, frecventa cea mai mare regasindu-se în cadrul categoriei de vârsta de 32 de ani.
Pe o scala ce cuprinde valori de la 0 la 60 orientarile temperamentale sunt dupa cum urmeata: extravert = 20, senzorial = 37, rational = 28, judicativ = 33 (anexa 1).


1. tipul de temperament ESTJ se caracterizeaza prin sintagma de "administartor al vietii", caruia îi plac lucrurile bine organizate si structurate si care se preocupa de aspectele reale, concrete ale unei situatii. Realitatea pentru aceste persoane este reprezentata de ceea ce poate fi observat, acumulat, verificat în mod direct prin intermediul simturilor. Se încred în gândire si iau decizii în urma analizei logice, într-un proces etapizat care porneste de la cauza la efect, de la premisa la concluzie. Nu se sfiesc sa aiba opinii personale si sa le exprime.
În activitatile pe care le desfasoara subiectul ESTJ este condus de rezultatele obtinute. Îsi doreste sa devina practic si analitic pentru a face fata problemelor cu usurinta. Este considerat ca cel mai supraîncarcat dintre toate tipurile temperamentale ceea ce poate da nastere unor reactii de inadaptare.


2. tipul temperamental ISTJ (introvert senzorial rational judicativ) s-a regasit în cazul a 14 participanti din numarul total de 55. Categoria de vârsta a acestor subiecti este cuprinsa între 27 si 46 de ani, cu frecventa cea mai mare în cadrul categoriei de vârsta de 37 de ani. Media de vârsta a fost de 36 de ani si 6 luni.
Pe o scala ce cuprinde valori de la 0 la 60 orientarile temperamentale sunt dupa cum urmeata: introvert = 18, senzorial = 39, rational = 20, judicativ = 28.


Se observa ca în cazul celor doua tipuri temperamentale formula de baza se pastreaza, în sensul ca orientarea ST se conserva, schimbându-se directia manifestarii tendintelor. Subiectul nu se mai manifesta în exterior ci are o bogata viata interna. Premisa dupa care se ghideaza acest tip temperamental este aceea ca e gata sa încerce aproape orice macar o singura data. Este un fin observator al realitatii, manifestându-se însa ca distant, rece cu cu cei din jur, de altfel este o persoana neprietenoasa. În situatiile practice manifesta o mare îndemânare, având abilitati de lucru în sarcinile ce presupun finete de executie. Este întotdeauna pregatit sa reactioneze prompt la ceea ce i se întâmpla. Dintre toate tipurile temperamentale acesta este considerat cel mai pragmatic.


Celelalte tipuri temperamentale regasite în cadrul esantionului sunt slab reprezentate, regasindu-se la un numar redus de subiecti.


În cazurile cu incidenta mai mare se observa ca se pastreaza formula rational - senzorial. Combinatia genereaza un dezvoltat simt al datoriei. Persoanele de acest gen sunt ascultatoare si doresc sa fie de folos grupurilor sociale carora le apartin. Se simt cel mai bine când au obligatii si vor sa fie cei care au grija întregii lumi. Prefera mai degraba sa ofera decât sa primeasca. Sunt cei mai responsabili din cele patru temperamente. În cazul temperamentului ISTJ se observa ca tendinta catre introversie se manifesta în cadrul grupului cu media de vârsta mai mare (37 ani), fapt ce poate fi pus si în seama maturizarii si detasarii pe care o da experienta bogata de viata.


În cazul evaluarii cu proba NEO PI R aceasta s-a aplicat pe esantionul de 55 de subiecti cu vârsta cuprinsa între 24 si 46 de ani a carui medie este de 34 de ani si 7 luni. (anexa 2)


În cazul factorilor generali cum ar fi nevrozismul media obtinuta a fost cea de 4,78 ceea ce indica fatul ca participantii se situeaza la mijlocul distantei între nivelul scazut al nevrozismului care indica echilibru emotional, lipsa anxietatii si polul opus reprezentat de prezenta accentuata a acetor tendinte. Factorul extraversie sustinut si de tipurile temperamnetale prezentate anterior, înregistreaza la nivelul grupului o medie de 4,68 ceea ce situeaza si acest domeniu la mijlocul distantei între manifestarile comportamentale observabile si introversie.


Domeniul deschidere, înregistreaza o medie de 3,91 ceea ce poate fi interpretat ca o orientare catre conservatorism, catre "caile batute", catre ceea ce este cunoscut si o lipsa a dorintei de a inova, de a încerca ceva nou.


Agreabilitatea în cadrul grupului se manifesta de asemenea la nivel mediu (4,95), ceea ce poate reprezenta o piedica în initierea si dezvoltarea relatiilor interpersonale.


Domeniul constiinciozitate se afla la cel mai înalt nivel din cadrul celor cinci, cu o medie de 6,91. Scorurile înalte la acest domeniu corelate cu cel scazute la cel al deschiderii poate semnifica faptul ca participantii manifesta constiinciozitate fapt ce poate fi legat de conservatorism si preocuparea pentru lucrurile importante.

Concluzii


Având în vedere sarcinile de lucru descrise pentru categoria profesionala de agent de siguranta publica, aplicarea celor doua probe a avut în vedere nivelul la care anumite trasaturi de personalitate se dezvolta sau regreseaza în urma practicarii acestei profesii.


Temperamentul ca latura dinamica, manifesta a personalitatii, iese în evidenta în primul rând în relatiile cu ceilalti si este stiut ca parerea despre ceilalti se formeaza în primul minut de contact. Astfel este necesar ca politistul ce desfasoara activitati de ordine publica, desi temperamentele nu pot fi sunt valorizate, sa prezinte un tip temperamental care sa îi permita contactul cu oamenii. În cazul esantionul avut în vedere s-a observat orientarea extroverta a tipurilor temperamentale ceea ce reprezinta un avantaj în activitatile care presupun relationarea. Orintarea ST determina asa cum am mai mentionat tendinta de a se face utili grupurilor sociale carora le apartin. si da nastere unui înalt simt al datoriei.


Structuralitatea personalitatii redata cu ajutorul domeniilor si fatetelor chestionarului NEO PI R, ajuta la formarea unei opinii asupra profilului pe care agentul de siguranta publica ar trebui sa îl prezinte. În acest sens este utila compararea profilului obtinut în urma interpretarii rezultatelor si a celui "ideal" obtinut în baza studierii domeniului personalitate din cadrul psihoprofesiogramei agentului de ordine (vezi subcapitolul Anexe).
Compararea celor doua profile scoate în evidenta atât fatetele cu risc în ceea ce priveste accentuarea trasaturilor de personalitate specifice acestora, asfel în cazul domeniului nevrozism, esantionul prezinta o medie de aproape cinci, în timp ce ar fi preferabil ca aceasta sa nu depaseasca valoarea 1. O astfel de manifestare în planul personalitatii poate afecta activitatea profesionala a individului dând nastere unor stari de neliniste, angoasa în situatii când acesta trebuie sa manifeste echilibru.


+ Domeniul deschidere care descrie contactul social facil este de preferat sa se situeze peste valorile medii, în timp ce în cadrul esantionului are valori scazute. Acest fapt poate influenta activitati din sfera profesionala, cum ar fi culegerea de informatii deoarece aceasta presupune intrarea în contact si socializarea cu alte persoane.
+ si în ceea ce priveste agreabilitatea exista diferente între cele doua valori, însa în acest caz este semnificativa categoria sociala cu care agentul de siguranta publica intra în contact, asfel în cazul infractorilor este de preferat ca nivelul acesteia sa fie redus.
+ Constiinciozitatea are valori apropiate ceea ce determina observarea modului serios în care participantii la cercetare se raporteaza la sarcinile ce le sunt atribuite.
+ Dintre fatetele nevrotismului, anxietatea, prezinta valori discrepante. Despre necesitatea ca scorurile la aceasta fateta sa fie reduse am vorbit în cazul domeniului nevrozism.
+ Ostilitatea si depresia înregistreaza de asemenea valori mai crescute decât cele de preferat, dar explicatia scorurilor crescute la depresie a fost scoasa în evidenta la interpreatrea rezultatelor.
+ Valorile impulsivitatii se suprapun cu aproximatie, ceea ce asigura o buna reactie în situatiile neprevazute, fapt ce reduce riscul aparitiei unor incidente nedorite.
+ Vulnerabilitatea se afla la poli opusi în cazul celor doua profile fapt ce poate determina expunerea politistului la influente nefaste sau pierderea obiectivitatii profesionale.
+ Desi putin probabil sa se manifeste în cazul unei astfel de profesii, fantezia înregistreaza valori superioare în cazul esantionului.
+ Ultimele doua domenii constiinciozitatea si agreabilitatea prezinta scoruri înalte la principalele fatete cum ar fi : altruism ( necesar în relatiile cu persoanele vârstnice pe care politistul trebuie sa le sprijine), competenta, complianta, asertivitate, blândete ( necesara în cadrul grupurilor unde desfasoara activitati de prevenire a infractionalitatii, cum ar fi institutiile de învatamânt sau în situatia coordonarii activitatilor de pregatire a cetatenilor în scopul de a reactiona prompt în fata fenomenului infractional).
+ Modestia este înca o trasatura de personalitate care nu ar trebui sa lipseasca politistului.
+ Un alt domeniu, cel al constiinciozitatii este cel mai bine reprezentat, valorile majoritatii fatetelor aflându-se la un nivel înalt. Astfel competenta, ordinea, datoria, auto-disciplina, deliberarea, categorii care fac parte din deontologia profesionala a agentului de siguranta publica, se regasesc si în cadrul structurii de personalitate la majoritatea celor evaluati.
Dincolo de necesitatea manifestarii pregnante a unor trasaturi de personalitate, trebuie luat în considerare faptul ca, desi activitatea profesionala pe care o desfasoara solicita maxima obiectivitate, devotament, altruism, auto-disciplina, dorinta de realizare, asertivitate, politistul, în cazul nostru categoria profesionala de agent de siguranta publica, are propria individualitate, iar conditia sa de fiinta bio-psiho-sociala, îl determina ca în unele situatii, sa fie la fel de "uman" ca si ceilalti semeni ai sai.

 
Anexe
  

 

 


 

  


Bibliografie


1. Andreescu A., Pruna st. - Psihopedagogie militara, Ed. Timpolis, Timisoara, 1999
2. Colectiv - Buletin de informare si documentare al Directiei Politiei de Ordine publica, nr. 3, 2002
3. Colectiv - Teorie si tactica politieneasca, Ed. Ministerului Administratiei si Internelor, Bucuresti, 2002
4. Colectiv - Management organizational în domeniul ordinii publice, vol. I si II, Ed. Ministerului administratiei si internelor, Bucuresti, 2001
5. Iosif Gh., Moldovan - Scholz M - Psihologia muncii, Ed. Universul, Bucuresti, 1996
6. Minulescu M. - Psihodiagnoza moderna, Chestionarele de personalitate, Ed. Fundatiei România de mâine, Bucuresti, 2004
7. Moldovanu - Scholz M. - Managementul resurselor umane, Ed. Economica, Bucuresti, 2000
8. Legea nr. 218 /2002, art. 10, privind organizarea si functionarea Politiei Române
9. Novac A. - Statistica sociala aplicata, Ed. Hyperion XXI, Bucuresti, 1995
10. Pitariu H. - Psihologia selectiei si formarii profesionale, Ed. Dacia, Cluj - Napoca, 1983
11. Planul de actiuni pentru implementarea Strategiei de modernizare a Politiei Române 2004 - 2005 - actualizata
12. Plonsky M. - Psihologie cu stil, Un ghid de scriere, Universitatea din Wiscounsin, adaptare Roco M.
13. Popa M. - Statistica psihologica în aplicatii SPSS, Ed. Universitatii, Bucuresti, 2001
14. Rascanu Ruxandra - Introducere în psihologia aplicata, Ed. Ars Docendi, Bucuresti, 2000
15. Tabachiu A. - Psihologia muncii, Ed. UPB, Bucuresti, 1997
16. Zaharia Corina, Andreescu A. - Aspecte privind adunarile publice în România, Ed. Transilvania Expres, 1998
17. Zlate M. - Eul si personalitatea, Ed. Trei, Bucuresti, 1999
18. Zlate M. - Fundamentele psihologiei, Ed. Hyperion XXI, Bucuresti, 1994

 


 

 

* Inspector psiholog, I.P.J. Covasna, M.A.I.
** Profesor universitar dr., Universitatea Bucuresti

 

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania